Кондитерська фабрика Т-Престиж пройшла ресертифікаційний аудит ISO 22000:2018

Кондитерська фабрика "Кондитер Т-Престиж" успішно завершила процес ресертифікації за стандартом ISO 22000, що наголошує на її високих стандартах безпеки харчової продукції навіть в умовах воєнних дій. Стандарт ISO 22000 встановлює вимоги до систем управління безпекою харчової продукції і включає ряд ключових нюансів, які підприємство має розглянути і реалізувати для відповідності.

Одним із важливих аспектів, який "Кондитер Т-Престиж", врахував при отриманні сертифікату, є впровадження та постійне оновлення системи HACCP (аналізу небезпек та контролю критичних точок), яка дозволяє ідентифікувати, оцінювати та контролювати ризики, пов'язані з безпекою продукції на всіх етапах виробництва .

Іншим важливим аспектом є управління процесами, починаючи від постачальників сировини та закінчуючи доставкою готової продукції. "Кондитер Т-Престиж", ймовірно, приділяє увагу контролю якості на всіх етапах ланцюжка поставок, щоб гарантувати, що інгредієнти, що використовуються, відповідають стандартам безпеки.

Також, компанія регулярно проводить внутрішні та зовнішні аудити, щоб стежити за відповідністю своєї системи управління безпекою харчової продукції вимогам стандарту. Ці аудити допомагають виявляти потенційні проблеми та вносити покращення в систему.
Отримання сертифіката за ISO 22000 за умов воєнного часу свідчить про сильне зобов'язання "Кондитер Т-Престиж" до забезпечення безпеки та якості своєї продукції, навіть у складних умовах.

Додатковим аспектом, який "Кондитер Т-Престиж" ймовірно врахував під час сертифікації за стандартом ISO 22000, є навчання персоналу. Співробітники компанії повинні бути ознайомлені із принципами безпеки харчової продукції, процедурами контролю та заходами безпеки. Навчання також може включати дотримання гігієнічних норм і правил поводження з продуктами.

Важливим елементом відповідності стандарту ISO 22000 є також увага до вимог щодо відстеження та маркування продукції. Компанія, запровадила системи, що дозволяють точно відстежувати походження кожної партії продукції та швидко реагувати у разі потреби відкликання товару.

Контроль за обладнанням та виробничими умовами також є важливим компонентом відповідності стандарту. Регулярна перевірка та обслуговування обладнання, а також підтримання чистоти та гігієнічності виробничих приміщень допомагають мінімізувати ризики забруднення продукції.

В умовах військових дій "Кондитер Т-Престиж" також приділяє увагу забезпеченню безпеки персоналу та збереження виробничих потужностей. Це включає розробку планів евакуації, систем безпеки та заходів щодо забезпечення працівників необхідними ресурсами в умовах стресу.

У результаті успішна сертифікація за стандартом ISO 22000 в умовах воєнного часу свідчить не тільки про якість продукції, а й про стратегічну стійкість та ефективність управління підприємством "Кондитер Т-Престиж".

01.12.2023

ОСТАННІ НОВИНИ

    © 2023 MNC Group
    • Смирнов Олександр, Директор МНС ГРУП
    • Адреса: Україні, м. Харків, Проспект Науки 60