ТОВ АФГ ЄЛІТА отримали сертифікат ланцюга безпечного кормовиробництва

ТОВ АФГ ЄЛІТА є сучасним підприємством з розвиненою інфраструктурою і високо кваліфікованим персоналом, що постійно розвивається. Підприємтсву пощастило бути розташованими в самому центрі України, що надає переваги при виборі покупців кукурудзи. Черкаська, Полтавська, Кіровоградська, Київська та Чернігівська області є провідними переробниками кукурудзи не тільки для всіх підприємств нашої країни, а й для зарубіжних партнерів.

Отримання сертифікатів GMP+ B3 (продаж і зберігання кормів) та GMP+ B4 (перевезення кормів) вимагає від підприємства відповідності вимогам, визначеним цими стандартами. Щоб отримати сертифікацію, підприємство повинно впровадити і дотримуватися ряду заходів та політик, які спрямовані на забезпечення безпеки та якості кормів для тварин. Ось основні кроки, які нам було потрібно зробити для отримання сертифікатів GMP+:
 1. Розроблення та впровадження системи якості: Важливо розробити та впровадити систему якості, яка охоплює всі аспекти отримання, зберігання та транспортування кормів. Це включало в себе встановлення процедур, контроль якості сировини, системи внутрішнього контролю, відстеження продукції та інші аспекти.
 2. Технічні вимоги: Підприємство переробило технічні вимоги, які стандарти GMP+ ставлять до підприємства, зберігання та перевезення кормів.
 3. Підготовка персоналу: Персонал пройшов повне навчений та підготовлений до дотримання вимог стандартів. Це включало в себе навчання з правил гігієни, процедур безпеки, відстеження та інші аспекти стандартів.
 4. Аудит і внутрішні перевірки: Перед отриманням сертифікату, підприємство повністю було піддане аудитам та внутрішнім перевіркам для переконання у відповідності всіх процесів вимогам стандартів GMP+.
 5. Ведення документації: Підприємство оновило докладну документацію всіх процесів зберігання та перевезення кормів, щоб можна було продемонструвати відповідність стандартам під час аудитів.

Під час сертифікаційного аудиту за стандартами GMP+ перевіряється відповідність підприємства вимогам безпеки та якості зберігання та транспортування кормів для тварин. Аудитори оцінили різні аспекти діяльності підприємства та переконалися у відповідності його системи якості та безпеки вимогам стандартів GMP+. Під час сертифікаційного аудиту переверялися:
 1. Виробничі процеси: Аудитори перевіряють виробничі процеси, що включає процес отримання сировини, зберігання та відвантаження
 2. Сировина: Перевірялась якість та походження сировини, яка використовується для виробництва кормів, включаючи проведення аналізів та тестування на безпеку.
 3. Зберігання: Аудитори перевірили умови зберігання кормів, включаючи відповідність температурних та вологості умов, щоб запобігти псуванню продукції.
 4. Транспортування: Була проведена оцінка безпеки та якість процесів транспортування кормів, включаючи вибір транспортних засобів, умови перевезення та безпеку під час транспортування.
 5. Документація та відстеження продукції: перевірили ведення документації, включаючи процедури, інструкції та записи про отримання, зберігання та транспортування. Також перевіряється система відстеження продукції від початкової сировини до кінцевого споживача.
 6. Управління ризиками: Оцінена система управління ризиками, включаючи заходи щодо запобігання забрудненню продукції та дотримання нормативів безпеки.

Аудитори проводили співбесіди з персоналом, спостерігають за усіма процесами, перевіряють документацію та реєстри, та роблять всі необхідні перевірки для забезпечення відповідності підприємства вимогам стандартів GMP+.

І як результат підприємство отримало сертифікат, який дає їм змогу продавати продукцію по всьому світу, та увійти у ланку сертифікованих компаній у томи числі продавати продукцію і компаніям які сертифіковані за іншими визнаними схемами: FCA, QS-CERTIFIED, UFAS, FSA ID, FAMI-QS, OQUALIM-RCNA International, PASTUS+ та інші.

09.11.2023

ОСТАННІ НОВИНИ

  © 2023 MNC Group
  • Смирнов Олександр, Директор МНС ГРУП
  • Адреса: Україні, м. Харків, Проспект Науки 60