ISCC: сертифікація підприємств по виробництву біогазу та біометану

ISCC EU - це система сертифікації сталого виробництва біопалива та біомаси, яка використовується в Європейському Союзі. ISCC означає "International Sustainability and Carbon Certification" (Міжнародна сертифікація сталості та вуглецевого сліду). Ця система забезпечує стандарти сталості для біопалива, біогазу та інших продуктів, що виготовляються з біомаси, і враховує екологічні та соціальні аспекти виробництва цих продуктів. Ця сертифікація важлива для забезпечення сталого розвитку та зменшення впливу виробництва на навколишнє середовище.

Сертифікація ISCC EU для підприємства, яке виробляє біометан, може мати кілька важливих переваг:
 1. Доступ до ринку: Багато країн та регіонів вимагають сертифікацію сталості для біопалива та біогазу, щоб забезпечити дотримання вимог щодо сталого розвитку. Отримання сертифікації ISCC EU дає підприємству можливість входити на ринки, де ця сертифікація є обов'язковою.
 2. Довіра споживачів та інвесторів: Сертифікація ISCC EU свідчить про те, що ваше підприємство дотримується стандартів сталого виробництва, що може збільшити довіру споживачів та інвесторів до вашої продукції.
 3. Зменшення впливу на навколишнє середовище: Сертифікація ISCC EU сприяє зменшенню впливу вашого виробництва на навколишнє середовище, що є важливим для збереження природних ресурсів та біорізноманіття.
 4. Конкурентні переваги: Маючи сертифікацію сталості, ваше підприємство може мати конкурентні переваги на ринку, оскільки багато споживачів шукають сталі продукти та послуги.
 5. Відповідність законодавству: Сертифікація ISCC EU допомагає підприємству відповідати вимогам законодавства та регулювання щодо сталого виробництва біопалива та біогазу.

Отже, сертифікація ISCC EU не лише підвищує довіру споживачів і робить ваше підприємство більш конкурентоспроможним, але також підтверджує ваше зобов'язання до сталого розвитку та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Здобуття сертифікації ISCC EU для виробництва біометану також може вплинути на ваше підприємство у наступних аспектах:
 1. Фінансова підтримка: Деякі фонди та інвестори можуть бути схильні інвестувати в сталі проекти, які використовують сертифікований біометан, що може забезпечити додаткову фінансову підтримку для вашого підприємства.
 2. Зменшення податків та збитків: У деяких країнах підприємства, які виробляють сталий біометан, можуть отримати податкові пільги та знижки на викиди парникових газів, що може допомогти зменшити витрати підприємства.
 3. Сталі клієнти: Багато компаній та організацій, зокрема у секторі транспорту, зацікавлені у використанні сталого біопалива для зменшення свого вуглецевого сліду. Вони можуть стати сталими клієнтами вашого підприємства через сертифікацію ISCC EU.
 4. Збільшення іміджу: Ваше підприємство може мати перевагу у галузі маркетингу через використання сталого біопалива та активне відзначення сертифікації ISCC EU. Це може привернути увагу споживачів та зміцнити позиції на ринку.
 5. Доступ до субсидій і грантів: Урядові та неприбуткові організації можуть надавати фінансову підтримку та гранти підприємствам, які займаються виробництвом сталого біопалива, що може стати доступним завдяки сертифікації ISCC EU.
 6. Сприяння збереженню навколишнього середовища: Ваше підприємство може внести важливий внесок у збереження природних ресурсів та зменшення залежності від нестійких джерел енергії, сприяючи таким чином екологічній стабільності.

Загалом, сертифікація ISCC EU може відкрити двері до багатьох можливостей для вашого підприємства, допомагаючи вам забезпечити сталий розвиток та конкурентоспроможність на ринку.

07.11.2023

ОСТАННІ НОВИНИ

  © 2023 MNC Group
  • Смирнов Олександр, Директор МНС ГРУП
  • Адреса: Україні, м. Харків, Проспект Науки 60